Demonstraties

Treeart geeft door heel Nederland demonstraties, zowel voor bedrijven als op markten, braderieen en fairs.

Het is een ware publiekstrekker op elk festijn. Tijdens deze demonstratie worden stammen in korten tijd omgevormd

in dierfiguren.

kettingzaag beeld